Hakkımızda

EĞLENEREK ÖĞRENMEK TÜM ÇOCUKLARIN HAKKI!

Bursa Osmangazi’de bulunan okulumuz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olup tecrübeli öğretmen ve branşlarında uzman eğitimciler tarafından müfredata uygun 3-6 yaş çocuklarına okul öncesi eğitimi verilmektedir.

Çocukların nitelikli eğitim öğretim gördüğü eğlenceli zaman geçirerek dünyanın aktif bireyleri olmalarını hedefleyen eğitimin ilk basamağı olan anaokulu eğitiminde amacımız;

  • Çocuklarımızın çok yönlü (psiko-motor, sosyo-duygusal, bilişsel, dil, öz-bakım ) gelişimlerini desteklemek,

  • Benlik kavramının gelişmesine, kendini ifade etmesine, bağımsızlığının ve öz denetimini sağlamasına, Sorumluluk almasına, sorumluluklarını yerine getirmesine olanak tanımak,

  •  Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler sunarak ilgi alanlarını bulmalarına yardımcı olmak,

  • Değerler eğitimi ile sağlıklı düşünen, hisseden ve davranan bireyler olmalarını sağlamak,

  • Evden okula olumlu geçişi sağlamak,

  • Oyun yolu ile insanlar arası iletişim becerisi kazandırmak,

  • Karşılaştığı problemlerle baş edebilme ve çözüme yönelik yöntemler üretebilmek,

  • İlkokul için gerekli yeterlilikleri kazandırmak,

  • Çevrecilik bilinci ile yetişmiş vatanına milletine, gelenek göreneklerine bağlı çağın gerektirdikleriyle yaşayan bireyler yetiştirmek,

  • Okul öncesi eğitimi konusunda aileyi bilinçlendirmek.

     DESTEK OLMAK VE EĞLENEREK ÖĞRENDİĞİ BİR YIL GEÇİRMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN BURADAYIZ

                                                    EMANETİNİZ, EMANETİMİZDİR…